بخشی از خانه شما هستیم.

استخدام در مجموعه بخشی

جهت استخدام در تیم بخشی با توجه به مهارت و تخصص خود یکی از فرم‌های استخدامی را تکمیل کنید:

همکاری یا کارآموزشی در بخشی

این سری از ویدیو برای آشنایی کلی با تیم و شخصیت بخشی و ایجاد ذهنیت شما برای همکاری تهیه شده است.

در این ویدیو به طور کامل درباره تیم بخشی، فعالیت‌ها و اهداف تیم صبحت شده است. لطفا اول این ویدیو را کامل ببینید.

هدف از کار شما در تیم بخشی

هدف شما از کار در تیم بخشی چیست؟ در این ویدیو راجع به خود شما و هدف شما از فعالیت در تیم بخشی صبحت شده است.

هنر فروشندگی در فروشگاه‌های بخشی

فروشندگی در فروشگاه بخشی به چه صورت هست؟ در این ویدیو آقای بخشی راجع به فعالیت فروشندگی در فروشگاه‌های بخشی و هنر و روش فروشندگی صحبت می‌کند.

نظر همکاران مجموعه بخشی

نظر همکاران راجع به فعالیت‌شان، دستاوردها و اهداف تیم بخشی چیست؟ در ویدیوهای زیر با ۴ همکار تیم بخشی مصاحبه شده و نظرشان را درباره تیم بخشی پرسیده‌ایم. هر ویدیو برای یک قسمت از تیم بخشی بوده و حتما این ویدیوها را نیز ببینید تا با فعالیت هر بخش از تیم آشنا شوید.

همکار قسمت پوشاک زنانه

همکار قسمت پوشاک کودکانه

همکار قسمت فروشگاه اینترنتی

همکار قسمت عمده فروشی لوازم خانه و آشپزخانه

درصورتی که آماده همکاری یا کارآموزی با تیم بخشی هستید لطفا با توجه به مهارت خود یکی از فرم های استخدامی را تکمیل کنید تا پس از بررسی و تایید، با شما برای مصاحبه حضوری تماس بگیریم.